Rượu Vang Languedoc - Pháp

Hiển thị tất cả 32 kết quả

Rượu Vang Languedoc – Pháp

Những chai rượu tuyệt hảo đến từ vùng sản xuất rượu vang Languedoc – nước Pháp. Những chai rượu vang nổi bật của vùng Languedoc: Arrogant Chateau Limoux, Astelia Chardonnay,

-13%
590.000
-4%
280.000
-11%
440.000
-17%
400.000
-13%
1.250.000
-13%
225.000
-10%
190.000
-7%
195.000
-16%
250.000
-16%
495.000
-11%
250.000
-12%
400.000
-10%
610.000
-10%
920.000
-11%
290.000
-9%
388.000
-13%
490.000
-3%
350.000
-14%
390.000
-11%
320.000
-11%
385.000
-11%
480.000
-16%
380.000
-12%
380.000
-17%
490.000
-12%
320.000
-6%
1.340.000
-7%
195.000
-16%
250.000
-8%
690.000
-14%
480.000
-12%
375.000